Over shiftLimburg

Over shiftLimburg

ShiftLimburg is een interactief community platform waar ondernemers, kennisinstellingen en netwerkpartners elkaar inspireren om samen te innoveren. Op weg naar een duurzame samenleving.

Shift je mee?

De wereld verandert in hoog tempo. We staan met zijn allen voor grote maatschappelijke opgaven: het creëren van een samenleving die slimmer, duurzamer en gezonder is. Dit alles in de context van de milieudruk op de aarde, de toenemende schaarste van grondstoffen en de groeiende invloed van technologie. We moeten echt verandering teweegbrengen en we zijn ervan overtuigd dat het Limburgse bedrijfsleven oplossingen kan bieden. 

Maar we kunnen het niet alleen: we hebben ondernemers en partners nodig om deze shift tot stand te brengen. Samen zetten we in op vier transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Waar sta jij in deze transities? Vertel ons waar je mee bezig bent, zodat we gezamenlijk stappen kunnen zetten om deze doelstellingen te realiseren.

Neem contact op

Sustainable Development Goals

Vanuit de wereldwijde Sustainable Development Goals hebben we vier transities gekozen. Ze zijn relevant voor Limburg en komen voort uit de unieke positie van deze provincie. Zo is Limburg de meest internationale provincie van Nederland: sterk verbonden én verweven met de euregio.

Deze verbindingen moeten uitgebreid en geïntensiveerd worden om de kansen maximaal te benutten. Ook de transities houden niet op aan de grens. Daarnaast heeft Limburg een uniek en innovatief ecosysteem dat aansluit op de sterke sectoren, zoals agro-food, toerisme, transport en industrie.

Naar LIOF