Limburg heeft een uniek en innovatief ecoysteem dat aansluit op de sterke sectoren zoals agrofood, chemie & materialen en life sciences & health. Vanuit dit ecosysteem en met inzet op de vier transities kunnen we een economische impact realiseren die hand in hand gaat met maatschappelijke impact.

Maakt jouw bedrijf al slim gebruik van data?

Waar liggen kansen voor jouw bedrijf op het gebied van data en digitalisering? Met de Data Maturity Scan - die door Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en LIOF in samenwerking met Open Universiteit ontwikkeld is - krijg je een eerste inzicht in waar jouw onderneming staat met betrekking tot de toepassing van data en gerelateerde technieken zoals big data of AI. 

Lees meer

SLEM: Smart Logistics E-fulfilment Management

Zuid-Nederland kent een groot aantal logistieke hotspots en de regio heeft een sterke ambitie voor het behoud van een duurzame logistieke sector. Dit vraagt echter om een vernieuwende aanpak. SLEM heeft als doel om het open innovatieklimaat binnen de Zuid-Nederlandse logistieke topsector te bevorderen. Belangrijke onderwerpen zijn digitalisering en data-uitwisseling, toezicht en handhaving (douane) en automatisering en robotisering (e-fulfilment).

Meer info over SLEM

Vragen of meer weten?

Neem contact op via hallo@shiftlimburg.nl.