Minder bestrijding door bloemrijke akkerranden?

Datum van item

5 juli 2018

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

1x bekeken

Cultus Agro Advies, gevestigd in een onderzoekslocatie op de Brightlands Campus Greenport Venlo, doet samen met een aantal partners onderzoek naar de toepassing van biodiversiteit in de land- en tuinbouw. Ze kijken bijvoorbeeld of bloemen in de akkerranden kunnen bijdragen tot verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen in de tuin- en landbouw.

“Biodiversiteit langs de percelen als thuishaven voor bijen en andere insecten, reduceert mogelijk de inzet van gewasbeschermingsmiddelen”, vertelt Dirand van Wijk, projectmanager Cultus Agro Advies. Cultus Agro Advies heeft samen met de Plattelandscoöperatie en Vereniging Innovatief Platteland de handen ineengeslagen om de inzet van natuurlijke biodiversiteit te testen in hun onderzoeksfaciliteiten op de Brightlands-campus in Venlo. Naast de onderzoekslocatie zijn er zes proeflocaties ingericht.

Biodiversiteit is belangrijk
De toepassing van functionele biodiversiteit wordt steeds belangrijker binnen de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. In deze onderzoekslijn moet het inzaaien van bloemstroken nabij de teeltpercelen laten blijken of bijen en insecten een positieve invloed uit zullen oefenen op de teelt. Het onderzoek moet uitwijzen of de inzet van gewasbeschermingsmiddelen hierdoor kan worden gereduceerd. In september organiseren de projectpartners een praktijkdag waar de eerste resultaten worden gepresenteerd. Meer informatie over deze onderzoekslijn vind je op www.brighttree.nl.

Bron: Brightlands Campus Greenport Venlo