Ook Limburgse boer wil verduurzamen

Datum van item

29 juni 2018

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

1x bekeken

Dagblad Trouw voerde onlangs het grootste opinieonderzoek uit dat ooit onder agrariërs is gehouden. Uit ‘De Staat van de Boer’ blijkt dat de noodzaak om de landbouw te hervormen sterk leeft onder Nederlandse boeren en boerinnen. Meer dan 80 procent wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden. Bijna de helft van de agrarische bedrijven zegt binnen tien jaar te willen overschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw. De stand van zaken in Limburg sluit hierbij aan.

"Wij zien natuurlijk ook de ontwikkelingen in de maatschappij", zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen. "Daar reageren onze leden op, het is eigenlijk een vanzelfsprekendheid om mee te bewegen met de wensen van de samenleving. Mensen zijn steeds meer geïnteresseerd in hoe voedsel wordt gemaakt, dat is een maatschappelijke trend. Kanttekening is wel dat boeren er uiteindelijk wat aan moeten verdienen. Een eerlijke prijs dus, daar ligt nu de uitdaging. De wens en de bereidheid vanuit boeren zijn er zeker."

Duurzamere bedrijfsvoering
Uit de landelijke resultaten komt naar voren dat boeren een koerswijziging willen. Hoewel slechts 6 procent van de onderzochte agrariërs biologisch werkt, wil een grote meerderheid van de ‘gangbare’ boeren de overstap maken naar een duurzamere bedrijfsvoering. Meer dan de helft van de boeren vindt dat agrarische bedrijven niet langer moeten focussen op de export maar moeten kiezen voor ‘natuurinclusieve’ landbouw waarin wordt ‘samengewerkt’ met de natuur, uiteindelijk zonder bestrijdingsmiddelen. Ruim 70 procent vindt het niet langer acceptabel dat de natuur onder druk komt te staan door nog intensievere landbouw en veeteelt. Die duurzamere bedrijfsvoering is in de ogen van de agrariër niet alleen minder vervuilend, maar ook economisch sterker.

Volgens hoogleraar Han Wiskerke van de Wageningen Universiteit die het project begeleidde, is het onderzoek representatief en bruikbaar voor nieuw beleid. Dat kan duurzamer zijn, maar moet voor langere tijd vastliggen om boeren meer zekerheid te geven voor als ze nieuwe investeringen willen doen.

Kijk voor meer artikelen over De Staat van de Boer op destaatvandeboer.trouw.nl.

Bron: Trouw en LLTB