Priva en Innoveins gaan meer uit big data agrofood sector halen

Datum van item

21 juni 2018

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

0x bekeken

Priva en Innoveins gaan samenwerken aan een innovatiecluster voor data-applicaties en gerobotiseerde teelttoepassingen in zachtfruit en de glastuinbouw. Deze co-creatie krijgt vorm op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Priva is een high-tech bedrijf dat hard- en software ontwikkelt op het gebied van klimaatbeheersing, energiebesparing en optimaal hergebruik van water. De organisatie is in 13 landen actief in tuinbouw, indoor en city farming en utiliteitsgebouwen.
Innoveins is een ondernemersinitiatief van Botany, Blue Engineering en Bluehub, waarbij innovatie op het gebied van plant en techniek wordt gezocht.

Van big data naar concrete toepassing

Door de samenwerking tussen Priva en Innoveins wordt verwacht dat de grote hoeveelheden data in de agrofood effectiever gebruikt kunnen worden en daardoor sneller tot concrete toepassingen kan leiden.

Sociale innovatie

Pim Deuling, een van de initiatiefnemers van Innoveins, geeft het belang van sociale innovatie aan binnen dit proces: “Bij innovatie wordt vaak gedacht aan onderzoek en ontwikkeling, maar dit is slechts één onderdeel. Het verwerven, integreren en toepassen van nieuwe kennis door samenwerking wordt vaak onderschat. Juist dit is een onmisbare schakel in het innovatieproces.”

Bron: Innoveins, Priva