Resultaten Waardecreatie in Ketens worden zichtbaarder

Datum van item

10 november 2021

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

8x bekeken

Op 8 november kondigde supermarktketen Jumbo aan om vanaf eind dit jaar huismerkproducten van Nederlandse bodem te presenteren onder de noemer ‘van Dichtbij’. Hiermee wordt de trots op het werk en de producten van Nederlandse boeren en tuinders benadrukt.

Ook zal het aanbod van producten van Nederlandse oorsprong, zoals groenten en fruit, vlees en zuivel, nog verder groeien. De gesprekken die in het kader van het initiatief ‘Waardecreatie in Ketens’ sinds de zomer zijn gevoerd door vertegenwoordigers van verschillende sectoren bij LTO Nederland, NAJK en Rabobank met de supermarkt liggen hiervan aan de basis.

“De aankondiging van Jumbo laat zien dat de markt echt in beweging is. Supermarkten bewegen steeds meer richting duurzamere consumptie. De gesprekken die we voeren met supermarkten onder de noemer Waardecreatie in Ketens dragen hier concreet aan bij: er wordt ingespeeld op kansen om samen verder te verduurzamen, waarbij het product van Nederlandse boeren en tuinders voorop staat. Partijen in de keten krijgen ook meer begrip voor elkaars uitdagingen. Het is mooi om te zien dat Jumbo haar klanten bewuster kennis wil laten maken met het vakmanschap en de duurzame manier van produceren van onze Nederlandse boeren en tuinders.”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

Samenwerking boeren en supermarkten

De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht voor de herkenbaarheid van Nederlandse producten in de supermarkt schappen. In september introduceerde Jumbo een assortiment rundvleesproducten van weiderunderen uit Nederland. Albert Heijn gaf in oktober aan voor het hele rundvleesassortiment voornamelijk vlees van Nederlandse koeien aan te gaan bieden. Daarnaast krijgt de samenwerking van boeren en tuinders met supermarkten meer aandacht. Zo zet Jumbo de boeren en tuinders die als leveranciers samenwerken met Jumbo voor ‘Van Dichtbij’ in de schijnwerpers door borden bij hen te plaatsen. Verder worden in de omschakeling naar Beter Leven Keurmerk 1ster vleeskuikens concrete afspraken gemaakt tussen vleeskuikenhouders en slachterijen, die weer aan supermarkten leveren.

Waardecreatie in Ketens

In ‘Waardecreatie in Ketens’ wordt door supermarkten, verwerkers, boeren en tuinders gewerkt aan toekomstgerichte ketens. Daarin zijn boer en tuinder een zakelijke partner met wie voor de lange termijn een onderscheidend product ontwikkeld wordt – waarvoor de consument bereid is een meerprijs te betalen. Waardecreatie in Ketens bevindt zich tot einde van het jaar in een opstartfase, waarin kansen voor succesvolle samenwerking worden verkend. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van het onderlinge vertrouwen én het realiseren van waarde voor alle partijen in de keten.

Bron: LTO