Zeven Limburgse projecten komen in aanmerking voor EU-subsidie

Datum van item

10 november 2021

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

3x bekeken

Met het opheffen van de financiële steun voor bedrijven, slaan het Limburgse mkb, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de provincie Limburg de handen ineen om samen sterker, groener en slimmer uit de coronacrisis te komen.

Vrijwel direct na het uitbreken van de pandemie stelde de Europese Unie extra geld beschikbaar voor een snel en veerkrachtig economisch herstel van de regio’s. Daarvan gaat 49,5 miljoen euro naar Zuid-Nederland. Door deze REACT-EU-middelen te investeren in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van klimaat, energie, landbouw, voeding, grondstoffen en gezondheid maken de drie zuidelijke provincies onze samenleving beter bestand tegen toekomstige uitdagingen. Zeven Limburgse projecten die op vernieuwende wijze bijdragen aan deze maatschappelijke vraagstukken komen in aanmerking voor subsidie.

Drie speerpunten

Zo’n 16 miljoen euro uit de subsidiepot gaat naar Limburg. De provincie heeft bij de openstelling van de subsidieregeling een drietal speerpunten benoemd die van belang zijn voor de regio. Zo is er een laagdrempelige mkb-innovatieregeling in het leven geroepen die ervoor zorgt dat Limburgse mkb-ondernemingen direct kunnen meeprofiteren van de Europese herstelfinanciering. De regeling is bedoeld voor innovatieve investeringen binnen het brede mkb, maar vooral voor ondernemers binnen de sectoren die het hardst zijn geraakt, zoals toeristisch-recreatieve bedrijven, horeca en retail.

Het tweede speerpunt waarvoor Limburg de subsidie gebruikt, is het economisch en maatschappelijk benutten van de in Limburg opgebouwde kennis op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Limburg huisvest één van de primaire kenniscentra op dat vlak. Om daar economisch rendement uit te halen, worden de Europese middelen geïnvesteerd in automatisering, grootschalige productie en doorontwikkeling van materialen en apparatuur op diverse Brightlands-locaties.

Ook het derde speerpunt draagt bij aan herstel en versterking van de Limburgse economie: het verbinden van het innovatieve mkb aan de ontwikkeling van een nieuwe sleuteltechnologie op het gebied van zwaartekrachtgolven en spin-offs naar andere terreinen. Daarmee wil Limburg een technologische koploperspositie verwerven en de bouw van de internationaal prestigieuze Einstein Telescope en aanverwante bedrijvigheid en werkgelegenheid naar Limburg en omgeving halen.

‘Goed voor alle Limburgers’

Verantwoordelijk gedeputeerde Maarten van Gaans: „Limburg is content met deze Europese steun. „Hiermee kunnen we namelijk belangrijke innovaties verder ontwikkelen en versnellen, die bijdragen aan versterking van onze economie en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het vlak van gezondheid en klimaat. Dat is niet alleen goed voor onze bedrijven, maar voor alle Limburgers.”

Voedselverspilling voorkomen

Een van de mkb’ers die subsidie ontvangt, is de Limburgse high-tech start-up Next Generation Sensors BV (NG Sensors). Met de Europese REACT-EU-steun ontwikkelt het bedrijf een sensor die de voedselkwaliteit meet en risicovolle stoffen detecteert op de plek waar het voedsel geproduceerd wordt. Want incidenten rondom voedselveiligheid en voedselkwaliteit zijn niet alleen een gevaar voor de volksgezondheid, maar leiden tevens tot fors economisch verlies, verspilling en een grote ecologische voetafdruk. Project SPOTDETECT van de start-up helpt grootscheepse terugroepacties te voorkomen, voedselverspilling tegen te gaan en de kwaliteit van ons eten te verbeteren.

Stimulering van innovaties

Binnen het project ‘Limburg herstelt en versnelt’ ondersteunt LIOF mkb’ers bij de ontwikkeling van innovaties, met de nadruk op innovaties gelinkt aan de thema’s slim (digitalisering), duurzaam (energie en circulariteit) en gezond. Ondernemers kunnen kennis opdoen over nieuwe technologieën of marktkansen, bijvoorbeeld via klein- en grootschalige events, meerdaagse masterclasses, samenwerkingsprojecten en individuele gesprekken met business developers.

Bron: De Limburger