SER start monitoring impact digitale transitie

Datum van item

22 november 2021

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

44x bekeken

De SER-werkgroep Digitale Transitie wil mensen bewust maken van de impact van digitalisering. Digitalisering biedt kansen en uitdagingen die tijdig moeten worden aangepakt om de internationale concurrentiepositie van Nederland te behouden. De werkgroep zal de impact van digitalisering op sociaal-economische thema’s in kaart brengen.

Vervlochten met alle thema's

Digitalisering heeft invloed op alle onderdelen van onze maatschappij. Eerder stelde de SER al vast dat de toepassing van digitale technologieën  en ook grote gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Vorig jaar publiceerde de SER de verkenning ‘Hoe werkt de platformeconomie?’ over de praktijk van de platformeconomie, de positie van platformbedrijven en platformwerkers en de handhaving van schijnzelfstandigheid. Digitalisering raakt en beïnvloedt alle sectoren en vrijwel alle thema’s waar de SER actief op is: bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, de toekomst van de industrie en de verduurzaming van de economie. Daarom zal de SER structureel aandacht geven aan het onderwerp.

Vertrouwen voorwaarde voor innovatie

Er liggen veel kansen voor het mkb om digitale technologieën nog meer te benutten. Technologische innovaties kunnen voor welvaartsgroei zorgen. Ze bieden grote kansen voor nieuwe markten, producten en diensten. Digitale innovaties kunnen zwaar en belastend werk prettiger maken. Zo kan een exo-skelet, een soort harnas, ervoor zorgen dat de drager minder spierkracht hoeft te gebruiken bij het werk. Zulke ondersteuningen kunnen leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit en een betere gezondheid. Ook biedt technologie kansen voor de duurzaamheidstransitie.

Tegelijkertijd roept digitalisering nieuwe vragen op en brengt het afhankelijkheden met zich mee. Technologische veranderingen vragen van ons dat we een leven lang blijven leren. Het is in ieders belang te weten hoe op een veilige, betrouwbare manier om te gaan met data en informatie. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle innovaties. Alleen als er een breed vertrouwen is in de digitale samenleving, waarin iedereen kan meedoen, kan deze digitale samenleving floreren.

Faciliteren van publiek debat

De werkgroep Digitale Transitie richt zich op faciliteren van het publieke debat tussen maatschappelijke organisaties en de overheid, ondersteund door experts en de wetenschap. De SER zal een bijdrage leveren aan de aanpak van de genoemde maatschappelijke en sociaal-economische vraagstukken.

Bron: lltb.nl

Geschreven door

Yara Purnot